Tag: UluPedanum

PAKAN, 22 Mei: Siku lelaki ditemu lemas pengudah diripotka lenyau lebuh ke tengelam maya nguji ngulihka jala iya ke tekait ba sungai Ulu Pedanum Pakan, lemai kemari.