Tag: #tytSarawak

KUCHING, 3 Ogos: Tuai Pemegai Menua (TYT) Nengeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud diatu udah beinsur gerai sereta bepelasarka lalau ari lutur, iya dipelabaka deka pulai ke Sarawak enda lama agi.

KUCHING, 17 Mei: Amalan politik yang matang menjadi tunjang utama keharmonian dan kestabilan negeri Sarawak, selain menjadi agenda utama Gabungan Parti Sarawak (GPS).