Tag: sektor hidrogen

KUCHING, 22 Sept: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) meneroka peluang untuk bekerjasama dengan Sarawak khususnya dalam sektor hidrogen dan tenaga boleh baharu.