Tag: SARES

KUCHING, 29 April: Sarawak terbuka bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memperluaskan Projek Skim Pembekalan Elektrik Alternatif Luar Bandar (SARES) ke sekolah-sekolah yang berada di luar grid bekalan elektrik negeri.

KUCHING, 14 Feb: Sarawak mensasarkan seramai 20,000 pekerja dalam sektor tenaga elektrik menjelang tahun 2030 bagi mencapai hasrat menyalurkan bekalan secara 24 jam di seluruh negeri.

KUCHING, 29 Nov: Dalam memperkasakan bekalan elektrik luar bandar, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi melalui agensi pelaksana, Sarawak Energy, telah merangka Pelan Induk Pembangunan Elektrik Luar Bandar 2030.