Tag: SAREF 3.0

KUCHING, 8 Sept: Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) Sarawak Energy Berhad (SEB) yang melibatkan komuniti luar bandar di sekitar pembangunan projek kuasa hidroelektrik banyak membantu pereka kraf tangan meneroka peluang perniagaan maya.

KUCHING, 7 Sept: Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak (CENTEXS) sentiasa bersedia dalam menyediakan bidang latihan baru selari dengan keperluan dan kehendak industri semasa di Sarawak.

KUCHING, Sept 7: Sarawak has undeniably distinguishes itself as a standout exemplar in this arena despite carbon market sector is relatively nascent.

KUCHING, 7 Sept: Golongan belia digalakkan terlibat dalam hal advokasi alam sekitar yang akan mendorong penglibatan mereka sebagai pemimpin di peringkat akar umbi komuniti setempat.

KUCHING, 7 Sept: Sarawak bersetuju untuk membekalkan tenaga elektrik ke Singapura dengan kapasiti 1,000 megawatt, kata Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Julaihi Narawi.

KUCHING, Sept 7: The Sarawak Chapter of the Malaysian Photovoltaic Industry Association (MPIA) was launched today, marking a significant new chapter of the photovoltaic sector in the region.

KUCHING, Sept 7: The Sustainability and Renewable Energy Forum (SAREF 3.0) has emerged as a pivotal platform for industry experts and leaders to collaboratively explore common ground in the dynamic field of energy and renewable energy (RE).

KUCHING, 7 Sept: Sarawak melancarkan ‘Chapter of the Malaysian Photovoltaic Industry Association‘ (MPIA) sebagai inisiatif untuk menggalakkan penggunaan tenaga solar, kata Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi.

KUCHING, 6 Sept: Grid Kuasa ASEAN (APG) dilihat mampu menyelesaikan segala permasalahan dalam cabaran kompleks secara serentak dalam memastikan keselamatan tenaga, kemampuan mampu milik, serta kelestariannya yang dirujuk sebagai ‘energy trilemma’.

KUCHING, Sept 6: A pronounced emphasis on interconnections were highlighted during the third edition of the Sustainability and Renewable Energy Forum (SAREF 3.0) in shaping the future of clean renewable energy by leveraging on shared resources.