Tag: sarawakhear

KUCHING, 12 Jun : Kerajaan Sarawak telah menyalurkan peruntukan lebih RM535,000 kepada Persatuan Pemulihan Pendengaran Dan Aural (HEAR) Sarawak bagi membantu individu masalah pendengaran terutamanya golongan B40 untuk mendapatkan implan koklear.