Tag: Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Sabah

KUALA LUMPUR, 30 April: Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu perayaan dan budaya yang pelbagai di negara ini menjadi ciri utama yang mengikat persaudaraan seluruh lapisan masyarakat rakyat Malaysia.