Tag: pemerangkapan

KUCHING, 31 Ogos: Sarawak memberi penekanan kepada kepentingan menyediakan empat rangka kerja sebelum memulakan projek pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon (CCUS) dan sebarang projek hijau yang lain.