Tag: pembiayaan mikro iTekad

KUCHING, 5 Ogos: Bank Islam Malaysia Berhad memperluaskan akses program pembiayaan mikro iTekad kepada petani dan usahawan tempatan menerusi kerjasama dengan Farm Direct Shop (FDS) iaitu sebuah perusahaan sosial tempatan.