Tag: pelancongan indonesia

JAKARTA, 7 Sept : Tourism Malaysia Jakarta sedang meningkatkan rangka promosi untuk menarik lebih ramai pelancong Indonesia melawat Sarawak.