Tag: pekebun

KUALA LUMPUR, 15 Jun: Kementerian Perladangan dan Komoditi bakal mewujudkan estet mini yang menggabungkan pekebun-pekebun kecil getah dengan syarikat-syarikat besar sebagai langkah untuk mengangkat semula pendapatan golongan ini.

KUCHING, 10 Jun: Pekebun kecil dan petani tempatan harus mengubah mentaliti bahawa usaha mereka dalam sektor pertanian tidak lagi bersifat sekadar untuk menyara kehidupan atau meneruskan tradisi semata-mata.

KUALA LUMPUR, 15 Feb: Datuk Seri Fadillah Yusof berkata, Kementeriaan Perladangan dan Komoditi telah menjalankan pelbagai program intervensi bagi menjaga pendapatan pekebun getah di seluruh negara susulan kejatuhan harga komoditi berkenaan.

SIBU, 6 Jan: Pekebun kecil lada di negara ini digalak untuk turut mengusahakan dan mempelbagaikan tanaman mereka serta tidak hanya bergantung kepada tanaman lada semata-mata.

KOTA BELUD, 23 Jun : Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah membuka kawasan tanaman baharu koko seluas 300 hektar di Sabah menerusi program Rangsangan Pengeluaran Hasil Koko (RPKH) Tanaman Baharu 2022 (TB22).