Tag: #Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak (SRDC)

KUCHING, 11 Sept: Sarawak menyasarkan kemasukan sebanyak 60 peratus pelajar ke aliran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) menjelang 2030.

KUCHING, 2 Nov: Peruntukan berjumlah RM13 juta disalurkan kepada agensi penyelidikan dan universiti di Sarawak sebagai usaha merangsang dan memperkasakan penyelidikan yang lebih inovatif.

KUCHING, 2 Nov: Penubuhan Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak (SRDC) sebagai platform untuk meningkatkan ekosistem penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang bakal merangsang pembangunan sosioekonomi Sarawak.