Tag: kumpulan whatsapp

KUCHING, 24 Mei: Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi (MUT) Sarawak mewujudkan empat kumpulan WhatsApp sebagai inisiatif pihaknya menangani isu secara terus dan mengemaskini perkembangan agensi.