Projek Pan Borneo Seksyen Bukit Begunan tembu penuh November 2023

BUKIT BEGUNAN, 7 Feb: Kereja Kunteriktor enggau Ngemanah Jalai Raya Pan Borneo (LPB) Fasa 1 Simpang Pantu Ke Batang Skrang