Tag: #Jelajah Sihat Sarawakku

SIBU, 11 Dis: Rayat di nengeri tu dilalau seruran meresa pengerai diri taja pan nadai kelai sakit, lebih agi sida ke diau mendam ba menua ulu enggau menua pesisir.