Tag: ekonomi negeri

MIRI, 10 Ogos: Kestabilan politik dan perpaduan amat penting bagi memastikan penjanaan ekonomi terus meningkat.