Tag: Education Malaysia Indonesia

JAKARTA, 8 Ogos : Education Malaysia Indonesia (EMI) melalui kolaborasi strategik bersama Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM), mengadakan Malaysian University English Test (MUET) bagi 43 pelajar Indonesia yang akan melanjutkan pengajian di peringkat universiti di Malaysia.