Tag: Education Malaysia Indonesia (EMI)

JAKARTA, 28 Feb: Pejabat Education Malaysia Indonesia (EMI) telah menerima enam orang pelajar semester akhir Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat melapor diri di Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jakarta untuk menjalani Latihan Industri (LI) bermula hari ini sehingga 26 April 2023.