Tag: #dunngemah

KANOWIT, 28 Sept: Program ke ngaul pengari rayat enggau komuniti endang patut suah diatur dikena negutka kaul seraya ulih nentuka pengari rayat nemu senentang sebana, penanggul enggau pemansang ti dirandaka rayat.