Tag: #DUN Layar

BETONG, 29 Jun: Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Layar, Dato Gerald Rentap Jabu akan menaja enam orang penduduk di enam buah kampung Melayu di Betong untuk menunaikan ibadah haji tahun hadapan.

BETONG, 28 Jan: Projek Transmission Line ti deka dipejalaika Sarawak Energy Berhad (SEB) sigi beguna amat dikena mekalka kuasa karan ke lebih manah, lebih agi di Betong.