Tag: drhazlandabanghipni

KUCHING, 12 Julai : Sarawak perlu menggunakan kaedah pembakaran sampah Waste-to-Energy (WTE) kerana ia menjamin pengurusan sisa buangan yang lebih mampan.

KUCHING, 19 Jun : Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) iaitu komponen utama dalam Gabungan Parti Sarawak (GPS) yang mentadbir negeri ini akan memfokuskan usaha melahirkan modal insan berkualiti tinggi membabitkan bidang teknikal.

KUCHING, 4 Jun : Sarawak menyasarkan untuk mencapai 60 peratus penggunaan hidrogren sebagai bahan bakar di negeri ini.

KUCHING, 7 April : Hari Kesihatan Sedunia yang disambut pada 7 April setiap tahun merupakan seruan ke arah kesihatan global yang bertepatan dengan matlamat penubuhan Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO).,