Tag: #dota

JAKARTA, (INDONESIA) , 30 Julai : Indonesia mula menyekat platform Yahoo, Paypal dan beberapa laman sesawang permainan kerana gagal mematuhi peraturan pelesenan.