Tag: DBNA

KUCHING: Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh (DBNA) telah mengadakan lima (5) siri Pesta ‘Birumoh’ iaitu pesta menuai yang menjadi tunjang kepada budaya asli masyarakat Bidayuh.