Tag: Datuk Francis Harden Hollis

KUCHING, 21 Nov: Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) terus berusaha untuk mendapatkan liputan telekomunikasi yang baik untuk kegunaan sekolah-sekolah di Dewan Undangan Negeri (DUN) Meluan merangkumi Sekolah Kebangsaan (SK) Ulu Entabai, SK Nanga Ju, SK Nanga Maong, SK Nanga Ensiring dan SK Nanga Jambu.

SRI AMAN, 13 Nov: Program Pembangunan Komuniti Majlis Daerah Sri Aman merupakan platform terbaik bagi agensi kerajaan dan pemimpin masyarakat bertukar maklumat.

SRI AMAN, 11 Nov: Ibu bapa bersama komuniti perlu bekerjasama membanteras masalah penyalahgunaan dadah di kawasan mereka.

MIRI, 28 Okt: Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) harus dijenamakan semula dengan giat sebagai karier pilihan kepada masyarakat terutamanya dalam kalangan generasi muda.

MIRI, 7 Okt: Institusi Pengajian Tinggi (IPT) perlu bekerjasama lebih rapat dengan industri untuk menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan yang relevan dengan kehendak masa kini.

SRI AMAN, 27 Ogos: Parti Sa’ Ati Rayat Sarawak (SUPP) Pampang Simanggang ngelempaika pemutus ngagai semua parti komponen Gabungan Parti Sarawak (GPS) iya nya PRS, PBB enggau SUPP bekaul enggau kerejasama antara Parti Progresif Demokratik (PDP) enggau Parti Sarawak Bersatu (PSB).

SRI AMAN, 23 Ogos: Pekit Olahraga Kaunsil Lumba Sekula Bagi Menua (MSSB) ukai semina palan endur milih pengari ungkup pekit renggat nengeri aja tang kebendar dikena nempa runding, kreativiti enggau inovasyen raban nembiak.

KUCHING, 16 Ogos : Seramai 1,250 peserta mengesahkan penyertaan pada Pesta Benak Edisi ke-19 di Sri Aman yang akan bermula pada 9 September depan.