Tag: Datuk Amir Omar

KUCHING, 13 Sept:  Pemerkasaan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan diyakini mampu menyumbang kepada keberhasilan aspirasi Sarawak mencapai status negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030.