Tag: Dato Hanifah Hajar Taib

KUALA LUMPUR, 16 Mac: Kerajaan berusaha meningkatkan penggunaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) melalui inisiatif Kemudahan Peralihan Rendah Karbon (LCTF) yang diterajui oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

MUKAH, 13 Nov: Golongan belia sebagai pewaris kepimpinan pada masa depan mesti didedahkan dengan maklumat yang tepat terutamanya berkenaan dengan perlaksanaan inisiatif kerajaan Sarawak.