Tag: Dasar Kebudayaan Negara

KUALA LUMPUR, 1 Julai : Sektor kebudayaan telah menjana pendapatan negara sebanyak RM261.3 juta pada tahun lepas dan dijangka prestasi sektor ini dalam menjana pendapatan negara akan lebih baik bagi tahun ini.