Tag: CIPTA 2023

KOTA SAMARAHAN, 27 Jun: Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir (CIPTA), Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) berupaya membentuk identiti dan sahsiah pelajar selaras dengan matlamat kerajaan melahirkan modal insan berkualiti.