Tag: #Betong Education Fair 2023

BETONG, 18 Mac: Penganjuran pameran pendidikan dan kerjaya amat didambakan oleh anak muda yang berada di kawasan pedalaman.

BETONG, 22 Feb: Pemansang pelajar nembiak di menua pesisir terus dikenatika Gerempung Ukai Dikuasa Perintah (NGO) nyengkaum di Bagi Menua Betong.