MAFI akan pastikan sumber bekalan makanan import, keluaran negara seimbang

KUALA LUMPUR, 4 Jun : Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) akan terus mengimbangkan antara sumber bekalan makanan yang diimport