Tag: 50 projek

KUCHING, 26 Mei : Kerajaan Sarawak telah meluluskan sebanyak 50 projek Skim Penempatan Semula (SPS) dan Skim Pembesaran Kampung (SPK) di bawah Peruntukan Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12) dan peruntukan projek rakyat.