BIMP-EAGA sepakat atur semula sektor pelancongan pascapandemik

JAKARTA, 27 Nov: Negara-negara di Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur- Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA) sepakat mengatur semula sektor pelancongan ke arah memperkasa kemampanan,