Penyerakup ukai semina atas keretas, leka lagu – Aaron Dagang

Spread the love

KUCHING, 21 Mei: Penyerakup patut nyadi daya pengidup lalu ukai semina manah didinga ba atas keretas enggau leka lagu aja, ku Datuk Aaron Ago Dagang.

Iya ke mega Menteri Penyerakup Menua madah, penyerakup endang sempun dikena meransang semua rayat Malaysia.

“Pengawa tu diperati baka Institusyen Diraja, ketuai enggau rayat patut sepenemu dalam nerenak benih-benih penyerakup,” ku iya rambau bejaku ba Pengerami Bejadika Minggu Penyerakup 2023 di Waterfront Kuching, pagi tadi.

Nangkan ke nya, Aaron madah, pengawa negapka penyerakup ba rayat menua tu dikemerat dikena nentuka rebak baru ulih nurunka sebuah menua ke lantang senang sereta nyamai endur diau.

Sepenemu enggau visyen perintah penyerakup, Aaron madah opis menteri iya udah bejalaika inisiatif ngasilka pelin ngemansangka Malaysia Madani bepelasarka penyerakup dalam pupu bansa ke mega nyadi rambai jaku pengerami serak tu.

“Bisi tiga kluster program dibaruh perambu tu iya nya ‘Semarak Kenegaran, Semarak Perpaduan enggau Komuniti Rahmah.

“Pengerami Minggu Penyerakup endang kelai program opis menteri ti deka diintu ba serata menua ninting taun,” ku iya. – TVS

Menteri Penyerakup Menua Datuk Aaron Ago Dagang benung bejaku ba Pengerami Bejadika Minggu Penyerakup 2023. Foto: Faitullah Morni.

Join our social media channel to get our news Alerts and highlights.

Leave a Reply

Your email address will not be published.